۱۳۸۶ اسفند ۲۰, دوشنبه

پستان هایم درد می گیرند وقتی مدتی دهانی به دور نوک قرمزش حلقه نشود، در حالی که انگشت هایم را لای موهایی با تارهای سیاه بر انداز می کنم که چه طور به سینه ام می فشارم سری را.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تو زنی؟
خاک تو سرت
اگه به درستی نوشته هات معتقدی چرا نظراتو آزاد ثبت نمی کنی؟